Zaawansowane
Ogłoszenie

STUDIUM TERAPII PAR - V EDYCJA - JESIEŃ 2021

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

AntySpam: Wpisz nazwę ptaka "jaskolka" z polskimi literami.
Odpowiedź na powyższe pytanie:

Cena: 3 600,00 PLN
Województwo: cały kraj
Firma: Piotr Mirek
Powiat: cały kraj
Miasto: Wrocław
Ulica: Dyrekcyjna 37/47
E-mail: szkolenia@dcp.wroclaw.pl
Telefon: 71 361 60 35
Strona www: www.dcp.wroclaw.pl
Zobacz inne ogłoszenia użytkownika
   
nr. ogłoszenia 61228
dodano: 2020.11.10
ważne do: 2021.05.09
wyświetleń: 121

Szczegóły oferty:

Ruszyła rekrutacja na STUDIUM TERAPII PAR - V EDYCJA - JESIEŃ 2021 Nowa edycja studium od października 2021 r ! Ilość miejsc ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=info-ogolne&id=1744 Dołącz do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/318958599408921/ Celem Studium Terapii Par jest kształcenie umiejętności uczestników szkolenia w zakresie podstawowych narzędzi diagnozy par i umiejętności pracy terapeutycznej z parami w paradygmacie terapii systemowej, a także poszerzenie wiedzy w zakresie systemowego rozumienia rodziny. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z parami (budowanie kontraktu terapeutycznego z parą, prowadzenie procesu terapeutycznego, pracy z genogramem pary). ???? Ilość godzin Studium Terapii Par obejmuje 140 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 7 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu. Integralną częścią szkolenia w ramach Studium Terapii Par jest 20 godzin pracy własnej nad genogramami 2 par (praca zaliczeniowa, superwizowana w trakcie studium). ???? MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 poz. 186). Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP, a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r. ????Uczestnicy Zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w systemowej terapii par, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychopatologii i psychoterapii par. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. Podstawą teoretyczną szkolenia jest systemowa terapia par i rodzin. ????Absolwenci studium STP uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadzenia terapii par. ????Adresatami Studium Terapii Par są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej z parami. ????W trakcie każdego ze zjazdów studium uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe: segregatory Studium Terapii Par- skrypty drukowane z VII zjazdów, materiały ćwiczeniowe, studium przypadków. ???? Zajęcia odbywają się w naszych komfortowych, klimatyzowanych, salach szkoleniowych w hotelu WenderEdu Biznes Center na pięknym Ostrowie Tumskim w samym centrum Wrocławia. Lokalizacja sal szkoleniowych doskonale skomunikowana jest z Dworcem Głównym PKP i PKS Wrocław. Na miejscu dla uczestników z całej Polski istnieje również możliwość zakupu noclegów. Doskonała lokalizacja miejsca szkolenia- zaprasza również, by w czasie wolnym skorzystać z atrakcji turystycznych Wrocławia ???? ????Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata), na miejscu istnieje możliwość zamówienia w hotelu lunchu. ????Program: ????Zjazd I : Systemowa terapia par - wprowadzenie w problematykę. Kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych w pracy z parą. 1.Rozwój terapii par i rodzin - podstawowe zagadnienia. 2.Koncepcje terapii par i rodzin: komunikacyjna, strukturalna, strategiczna, konstrukcjonizm społeczny, koncepcje psychodynamiczna i poznawczo-behawioralna. 3.Funkcje rodziny. 4.Charakterystyka systemu rodzinnego. Systemowe rozumienie procesów w rodzinie. 5.Fazy rozwoju rodziny-pary. Zadania i kryzysy rozwojowe. 6.Relacja partnerska, podejmowane role, trudności, konflikty ról. Rozwój relacji partnerskiej. 7.Zasady etyki terapeuty w pracy z parą. 8.Zasady pracy z parą. Nawiązywanie kontaktu z parą, wywiad z parą, pytania cyrkularne. Neutralność, cyrkularność. 9.Kontrakt terapeutyczny w terapii par i cele w terapii. 10.Trudności i zagrożenia w terapii par. 11.Koluzje w parze - Jurg Willi - koluzja narcystyczna, koluzja oralna, koluzja sadystyczna, koluzja falliczno-edypalna. 12.Analiza studium przypadku. 13.Superwizja. ????Zjazd II : Komunikacja w parze. Genogram i jego zastosowanie w terapii par. 1.Komunikacja w relacji partnerskiej. 2.Rozpoznawanie komunikacji utrudniającej wzajemne kontakty i rozwijanie umiejętności konstruktywnej komunikacji. 3.Rozpoznawanie zachowań utrudniających wzajemne kontakty i wprowadzanie zachowań wspierających. 4.Wpływ rodziny pochodzenia na relacje partnerskie i przestrzeń życiową w dorosłym życiu. 5.Przekonania i przekazy rodzinne oraz ograniczenia z nich wynikające. Etos rodzinny, mity i rytuały rodzinne, pojęcie lojalności. Przekazy międzypokoleniowe i proces delegowania. Analiza materiału filmowego. 6.Genogram i jego zastosowanie w terapii par. 7.Genogram - analiza studium przypadku par. 8.Genogram - praca własna. 9.Podsumowanie pracy własnej z genogramem. 10.Superwizja. ????Zjazd III: Terapia par w kryzysie. 1.Charakterystyka funkcjonowania pary w kryzysie. 2.Diagnoza kryzysu i jego przyczyn. Rodzaje kryzysów i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w parze. 3.Genogram – praca terapeutyczna z parą w kryzysie. 4.Analiza zasobów relacji partnerskiej. 5.Przeformułowanie pozytywne w terapii par w kryzysie. 6.Zasady prowadzenia pierwszej sesji pary w kryzysie. Koterapia i zespół terapeutyczny. 7.Typy klientów w terapii. 8.Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu). 9. Metody diagnozy pary oraz techniki pracy z parą (mapa przestrzeni życiowej, praca z parą przy użyciu genogramu, rzeźba, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby, pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe). 10.Analiza studium przypadku. 11.Analiza materiału filmowego - zapis sesji terapeutycznych pary. 12.Superwizja. ????Zjazd IV: Terapia par w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu, zdrady. 1.Praca terapeutyczna z parą ze specyficznymi trudnościami: konflikt, separacja, rozwód. 2.Konflikty w parze, funkcjonowanie w konflikcie. 3.Funkcjonowanie pary w sytuacji separacji, rozwodu. 4.Fazy rozwodu. Konsekwencje rozwodu - dla dorosłych i dzieci. 5.Zmiany w rodzinie. 6.Triangulacja. Koalicje wewnątrzrodzinne. 7.Sesja terapeutyczna z parą w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu. 8.Rodzaje zleceń w terapii pary w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu. 9.Metody i techniki pracy z parą w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu. Genogram. 10.Analiza studium przypadku. 11.Praca terapeutyczna z parą z problemem zdrady. 12.Zdrada i dynamika zmian w relacji po doświadczeniu zdrady. Wpływ zdrady na cały system rodzinny. 13.Zasady pracy z parą po doświadczeniu zdrady. Sesja terapeutyczna z parą po zdradzie. 14.Analiza studium przypadku. 15.Superwizja. ????Zjazd V : Terapia par z problemem niepłodności i po stracie dziecka. 1.Funkcjonowanie relacji partnerskiej z problemem niepłodności. 2.Cykl życia rodzinnego. Zadania i kryzysy. 3.Zasoby pary i obszary pozaproblemowe. Funkcja symptomów. 4.Sesja terapeutyczna z parą z problemem niepłodności 5.Praca z genogramem pary z problemem niepłodności. 6. Metody i interwencje w terapii systemowej pary z problemem niepłodności (eksternalizacja, pozytywna konotacja, pytania cyrkularne, techniki terapii narracyjnej). 7.Analiza studium przypadku. 8.Praca terapeutyczna z parą po stracie dziecka. 9.Charakterystyka reakcji żałoby i jej stadia. Reakcje na stratę. 10.Funkcjonowanie pary w sytuacji straty, żałoby. Nieprzeżyta, przerwana żałoba i jej konsekwencje. 11.Praca z genogramem. 12.Mity rodzinne i przekazy transgeneracyjne. Rytuały i symbole. 13.Sesja terapeutyczna z parą z problemem straty. 14.Metody i interwencje w terapii systemowej pary z problemem straty i żałoby. 15.Analiza studium przypadku. 16.Superwizja. ????Zjazd VI: Terapia par z problemem uzależnień, przemocy. 1.Praca z parą ze specyficznymi problemami - przemoc i uzależnienia. 2.Funkcjonowanie pary w sytuacji uzależnienia. 3.Zjawisko przemocy w relacji partnerskiej - charakterystyka problemu. 4.Tworzenie map systemów rodzinnych - genogramy. 5.Wzorce rodziny. Komunikacja w rodzinie. Interpretacja struktury rodziny. 6.Zasoby pary, obszary pozaproblemowe. Rola symptomów. 7.Rodzaje zleceń w terapii pary z problemem uzależnienia, przemocy. 8.Podstawowe zasady i założenia w terapii pary z problemem przemocy, uzależnienia. Zasady kontraktu terapeutycznego z parą. 9.Metody i techniki pracy w terapii pary z problemem przemocy, uzależnienia. 10.Analiza studium przypadku. 11.Superwizja. ????Zjazd VII : Terapia zaburzeń seksualnych 1. Relacja partnerska. Fazy rozwoju związku i miłości. 2. Cykl życia rodziny. Relacja partnerska a relacja rodzicielska. 3. Warstwy życia erotycznego (model Seligmana). 4. Cykle seksualne kobiet i mężczyzn w normie i patologii. 5. Zaburzenia seksualne - klasyfikacja i przyczyny (somatyczne, intrapsychiczne, diadyczne, sytuacyjne, kulturowe). 6. Zaburzenia seksualne u kobiet - zaburzenia pobudzenia, dyspareunia, pochwica, zaburzenia orgazmu. 7. Zaburzenia seksualne u mężczyzn - zaburzeń erekcji, zaburzenia wytrysku. 8. Patologiczna hiperseksualność. 9. Problemy i zasoby par heteronormatywnych oraz heteronienormatywnych. 10. Etapy pracy terapeutycznej (ze szczególny uwzględnieniem kontraktu terapeutycznego). 11. Rozumienie problemów seksualnych w terapii systemowej par. 12. Metody i interwencje w terapii systemowej par z problemem zaburzeń seksualnych. 13. Wybrane metody terapeutyczne, min: - trening świadomości seksualnej, - trening partnerski, - metody indywidualne i diadyczne. 14. Analiza studium przypadku. 15. Sesja terapeutyczna z parą heteronormatywną z problemem zaburzeń seksualnych. 16. Omówienie zastosowanych metod i interwencji. 17. Analiza studium przypadku. 18. Sesja terapeutyczna z parą heteronienomatywną. 19. Superwizja. ???? Wykładowcy: Zajęcia w Studium Terapii Par prowadzone są przez doświadczonych trenerów mających w swoim dorobku prowadzenie od przeszło 15 lat warsztatów i szkoleń dla specjalistow pomocy psychologicznej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, jak również szkoleń na zamówienie instytucji i firm. Nasi wykładowcy to certyfikowani psycholodzy i psychiatrzy, wieloletni praktycy terapii indywidualnej, terapii grupowej, pracownicy Uczelni Wyższych, pracownicy szpitali i przychodni zdrowia. ????Agnieszka Juszczyk-Mirek - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta systemowy (certyfikat nr 112), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej biegły sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie i opiniowaniu w sprawach karnych - ofiar i sprawców gwałtów, molestowania i innych przestępstw seksualnych, w sprawach rodzinnych i cywilnych- związanych z metrykalną zmianą płci osób transseksualnych, o ubezwłasnowolnienie i w sprawach odszkodowawczych Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami okręgowymi i rejonowymi we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Katowicach, opolu, Łodzi, Warszawie. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze opiniowania, oceny zeznań świadków, diagnozy psychologicznej i seksuologicznej, typowania sprawców, psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalistycznych: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na licznych konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej , Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski, Szkoła Psychoterapii CBT Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje, Seksuologia Kliniczna i Seksuologia Sądowa Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od przeszło 15 lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla specjalistów pomocy psychologicznej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii mi.n w ramach Studium Psychologii Sądowej, oraz szkolenia dla sędziów i prokuratorów, biegłych sądowych z Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów OZSS z ośrodków w całej Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. ????Małgorzata Osipczuk - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy ( certyfikat nr, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, certyfikowany instruktor i specjalista terapii uzależnień Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Specjalizuje się w terapii indywidualnej, rodzin i par w ujęciu systemowym z problemem przemocy, uzależnień, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. W pracy zawodowej związana z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - oddział stacjonarny długoterminowy dla osób uzależnionych od narkotyków w Toruniu, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu, Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu, Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Oławie, Stowarzyszeniem INTRO. Jest współtwórcą i redaktor naczelną Portalu Pomocy Psychologicznej http://www.psychotekst.pl, prezesem Zarządu Stowarzyszenia "Intro" i wiceprezesem Fundacji Ośrodek Psychoterapii Systemowej i Rozwoju, autorką artykułów i współautorką książek. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Studium Pomocy Psychologicznej - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Od 15 lat kształci psychologów i psychoterapeutów w obszarze terapii systemowej uczestników Studium Terapii Rodzin, Studium Terapii Par prowadzonych w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. ???? Rafał Pietrzyk - psycholog, psychoterapeuta systemowy, trener Treningu Zastępowania Agresji (ART), absolwent Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego w Krakowskim Ośrodku Terapii. Od kilkunastu lat specjalizuje się w terapii indywidualnej, par i rodzin, dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym z problemem, zaburzeń zachowania, zaburzeń wieku rozwojowego, zaburzeń lękowych, straty i żałoby. Umiejętności psychoterapeutyczne kształcił m.in. w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej . Ukończył liczne szkolenia terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowski oraz szkolenia w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży prowadzone przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, całościowe szkolenie w zakresie Terapii Par w ujęciu systemowym. Doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywa pracując jako psychoterapeuta w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz własnym gabinecie. Od 7 lat kształci psychologów i psychoterapeutów w obszarze terapii systemowej uczestników Studium Terapii Rodzin, Studium Terapii Par, oraz Studium Terapii Dzieci i Młodzieży prowadzonych w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. ????dr Anna Gulczyńska - psycholog, psychoterapeuta, doradca rodzinny i seksuolog. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Prowadzi zajęcia z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, w tym w obszarze seksuologii. W swojej praktyce psychologicznej, od przeszło kilkunastu lat, pracuje w oparciu o podejścia ponowoczesne, w tym - systemowe oraz skoncentrowane na rozwiązaniu; w swojej pracy wykorzystuje również metody, techniki i narzędzia coachingu. Pracuje terapeutycznie z osobami z problemem zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń seksualnych, normatywnymi i nienormatywnymi kryzysami życiowymi. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par i rodzin. W pracy terapeutycznej z parami specjalizuje się w kryzysach relacyjnych związanych m.in. z zaburzeniami seksualnymi, pracuje również z parami jednopłciowymi. Swoje umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w szkołach terapeutycznych terapii systemowej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Szkole Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, na Studiach Podyplomowych w zakresie Seksuologii, Studiach Podyplomowych Coachingu, oraz w ramach innych licznych szkoleń terapeutycznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz European Brief Therapy Association. Zapraszamy! http://www.dcp.wroclaw.pl 71/332 36 70 szkolenia@dcp.wroclaw.pl


Podobne ogłoszenia w tej kategorii
Zapisz się na nasz darmowy newsletter i bądź na bieżąco:
Polityka prywatności najnowsze ogłoszenia
Reklama
Zareklamuj się