Zaawansowane
Ogłoszenie

STUDIUM TERAPII PAR

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

AntySpam: Wpisz nazwę ptaka "jaskolka" z polskimi literami.
Odpowiedź na powyższe pytanie:

Cena: 3 600,00 PLN
Województwo: dolnośląskie
Firma: Piotr Mirek
Powiat: m. Wrocław
Miasto: Wrocław
Ulica: Dyrekcyjna 37/47
E-mail: szkolenia@dcp.wroclaw.pl
Telefon: 71 361 60 35
Strona www: www.dcp.wroclaw.pl
Zobacz inne ogłoszenia użytkownika
   
nr. ogłoszenia 57809
dodano: 2020.08.13
ważne do: 2021.02.09
wyświetleń: 54

Szczegóły oferty:

‼️ STUDIUM TERAPII PAR - JESIEŃ 2020 - IV EDYCJA ‼️

Nowa edycja rusza już w październiku! ????

????Celem Studium Terapii Par jest kształcenie umiejętności uczestników szkolenia w zakresie podstawowych narzędzi diagnozy par i umiejętności pracy terapeutycznej z parami w paradygmacie terapii systemowej, a także poszerzenie wiedzy w zakresie systemowego rozumienia rodziny. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z parami (budowanie kontraktu terapeutycznego z parą, prowadzenie procesu terapeutycznego, pracy z genogramem pary). Zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w systemowej terapii par, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychopatologii i psychoterapii par. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. Podstawą teoretyczną szkolenia jest systemowa terapia par i rodzin. Absolwenci studium STP uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadzenia terapii par.

????Ilość godzin

Studium Terapii Par obejmuje 140 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 7 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu. Integralną częścią szkolenia w ramach Studium Terapii Par jest 20 godzin pracy własnej nad genogramami 2 par (praca zaliczeniowa, superwizowana w trakcie studium).

????MEN-owskie Świadectwa ukończenia Studium

Uczestnicy Studium po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu otrzymują Świadectwo ukończenia Studium wydawane na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 poz. 186). Program Studium jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii PTP, a uzyskane w ramach Studium świadectwo może być włączone w poczet innych szkoleń z zakresu psychoterapii, realizowanych przez kandydatów na drodze uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wymogi formalne przystąpienia do procedury uzyskiwania oraz odnawiania ważności certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 18 listopada 2009 r.

????Adresatami Studium Terapii Par są psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, lekarze oraz studenci (ostatnich lat studiów: psychologia, pedagogika, resocjalizacja) pragnący rozwijać swoje umiejętności w zakresie pracy terapeutycznej z parami.

????PROGRAM :

????Zjazd I

Systemowa terapia par - wprowadzenie w problematykę. Kształtowanie umiejętności psychoterapeutycznych w pracy z parą.

1. Rozwój terapii par i rodzin - podstawowe zagadnienia.
2. Koncepcje terapii par i rodzin: komunikacyjna, strukturalna, strategiczna, konstrukcjonizm społeczny, koncepcje psychodynamiczna i poznawczo-behawioralna.
3. Funkcje rodziny.
4. Charakterystyka systemu rodzinnego. Systemowe rozumienie procesów w rodzinie.
5. Fazy rozwoju rodziny-pary. Zadania i kryzysy rozwojowe.
6. Relacja partnerska, podejmowane role, trudności, konflikty ról. Rozwój relacji partnerskiej.
7. Zasady etyki terapeuty w pracy z parą.
8. Zasady pracy z parą. Nawiązywanie kontaktu z parą, wywiad z parą, pytania cyrkularne. Neutralność, cyrkularność.
9. Kontrakt terapeutyczny w terapii par i cele w terapii.
10. Trudności i zagrożenia w terapii par.
11. Koluzje w parze - Jurg Willi - koluzja narcystyczna, koluzja oralna, koluzja sadystyczna, koluzja falliczno-edypalna.
12. Analiza studium przypadku.
13. Superwizja.

????Zjazd II

Komunikacja w parze. Genogram i jego zastosowanie w terapii par.

1. Komunikacja w relacji partnerskiej.
2. Rozpoznawanie komunikacji utrudniającej wzajemne kontakty i rozwijanie umiejętności konstruktywnej komunikacji.
3. Rozpoznawanie zachowań utrudniających wzajemne kontakty i wprowadzanie zachowań wspierających.
4. Wpływ rodziny pochodzenia na relacje partnerskie i przestrzeń życiową w dorosłym życiu.
5. Przekonania i przekazy rodzinne oraz ograniczenia z nich wynikające. Etos rodzinny, mity i rytuały rodzinne, pojęcie lojalności. Przekazy międzypokoleniowe i proces delegowania. Analiza materiału filmowego.
6. Genogram i jego zastosowanie w terapii par.
7. Genogram - analiza studium przypadku par.
8. Genogram - praca własna.
9. Podsumowanie pracy własnej z genogramem.
10. Superwizja.

????Zjazd III
Terapia par w kryzysie.

1. Charakterystyka funkcjonowania pary w kryzysie.
2. Diagnoza kryzysu i jego przyczyn. Rodzaje kryzysów i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w parze.
3. Genogram – praca terapeutyczna z parą w kryzysie.
4. Analiza zasobów relacji partnerskiej.
5. Przeformułowanie pozytywne w terapii par w kryzysie.
6. Zasady prowadzenia pierwszej sesji pary w kryzysie. Koterapia i zespół terapeutyczny.
7. Typy klientów w terapii.
8. Konstruowanie hipotez (geneza i funkcja problemu, rozwiązanie problemu).
9. Metody diagnozy pary oraz techniki pracy z parą (mapa przestrzeni życiowej, praca z parą przy użyciu genogramu, rzeźba, pytania cyrkularne, pytania o wyjątki, pytania o zasoby, pytania refleksyjne, reframing, personalizacja i eksternalizacja, budowanie metafor terapeutycznych, symbole i rytuały, techniki paradoksalne, interwencje systemowe).
10. Analiza studium przypadku.
11. Analiza materiału filmowego - zapis sesji terapeutycznych pary.
12. Superwizja.

????Zjazd IV

Terapia par w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu, zdrady.

1. Praca terapeutyczna z parą ze specyficznymi trudnościami: konflikt, separacja, rozwód.
2. Konflikty w parze, funkcjonowanie w konflikcie.
3. Funkcjonowanie pary w sytuacji separacji, rozwodu.
4. Fazy rozwodu. Konsekwencje rozwodu - dla dorosłych i dzieci.
5. Zmiany w rodzinie.
6. Triangulacja. Koalicje wewnątrzrodzinne.
7. Sesja terapeutyczna z parą w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu.
8. Rodzaje zleceń w terapii pary w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu.
9. Metody i techniki pracy z parą w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu. Genogram.
10. Analiza studium przypadku.
11. Praca terapeutyczna z parą z problemem zdrady.
12. Zdrada i dynamika zmian w relacji po doświadczeniu zdrady. Wpływ zdrady na cały system rodzinny.
13. Zasady pracy z parą po doświadczeniu zdrady. Sesja terapeutyczna z parą po zdradzie.
14. Analiza studium przypadku.
15. Superwizja.

????Zjazd V

Terapia par z problemem niepłodności i po stracie dziecka.

1. Funkcjonowanie relacji partnerskiej z problemem niepłodności.
2. Cykl życia rodzinnego. Zadania i kryzysy.
3. Zasoby pary i obszary pozaproblemowe. Funkcja symptomów.
4. Sesja terapeutyczna z parą z problemem niepłodności
5. Praca z genogramem pary z problemem niepłodności.
6. Metody i interwencje w terapii systemowej pary z problemem niepłodności (eksternalizacja, pozytywna konotacja, pytania cyrkularne, techniki terapii narracyjnej).
7. Analiza studium przypadku.
8. Praca terapeutyczna z parą po stracie dziecka.
9. Charakterystyka reakcji żałoby i jej stadia. Reakcje na stratę.
10. Funkcjonowanie pary w sytuacji straty, żałoby. Nieprzeżyta, przerwana żałoba i jej konsekwencje.
11. Praca z genogramem.
12. Mity rodzinne i przekazy transgeneracyjne. Rytuały i symbole.
13. Sesja terapeutyczna z parą z problemem straty.
14. Metody i interwencje w terapii systemowej pary z problemem straty i żałoby.
15. Analiza studium przypadku.
16. Superwizja.

????Zjazd VI

Terapia par z problemem uzależnień, przemocy.

1. Praca z parą ze specyficznymi problemami - przemoc i uzależnienia.
2. Funkcjonowanie pary w sytuacji uzależnienia.
3. Zjawisko przemocy w relacji partnerskiej - charakterystyka problemu.
4. Tworzenie map systemów rodzinnych - genogramy.
5. Wzorce rodziny. Komunikacja w rodzinie. Interpretacja struktury rodziny.
6. Zasoby pary, obszary pozaproblemowe. Rola symptomów.
7. Rodzaje zleceń w terapii pary z problemem uzależnienia, przemocy.
8. Podstawowe zasady i założenia w terapii pary z problemem przemocy, uzależnienia. Zasady kontraktu terapeutycznego z parą.
9. Metody i techniki pracy w terapii pary z problemem przemocy, uzależnienia.
10. Analiza studium przypadku.
11. Superwizja.

????Zjazd VII

Terapia zaburzeń seksualnych

1. Relacja partnerska. Fazy rozwoju związku i miłości.
2. Cykl życia rodziny. Relacja partnerska a relacja rodzicielska.
3. Warstwy życia erotycznego (model Seligmana).
4. Cykle seksualne kobiet i mężczyzn w normie i patologii.
5. Zaburzenia seksualne - klasyfikacja i przyczyny (somatyczne, intrapsychiczne, diadyczne, sytuacyjne, kulturowe).
6. Zaburzenia seksualne u kobiet - zaburzenia pobudzenia, dyspareunia, pochwica, zaburzenia orgazmu.
7. Zaburzenia seksualne u mężczyzn - zaburzeń erekcji, zaburzenia wytrysku.
8. Patologiczna hiperseksualność.
9. Problemy i zasoby par heteronormatywnych oraz heteronienormatywnych.
10. Etapy pracy terapeutycznej (ze szczególny uwzględnieniem kontraktu terapeutycznego).
11. Rozumienie problemów seksualnych w terapii systemowej par.
12. Metody i interwencje w terapii systemowej par z problemem zaburzeń seksualnych.
13. Wybrane metody terapeutyczne, min: - trening świadomości seksualnej, - trening partnerski, - metody indywidualne
i diadyczne.
14. Analiza studium przypadku.
15. Sesja terapeutyczna z parą heteronormatywną z problemem zaburzeń seksualnych.
16. Omówienie zastosowanych metod i interwencji.
17. Analiza studium przypadku.
18. Sesja terapeutyczna z parą heteronienomatywną.
19. Superwizja.

???? Chcesz dowiedzieć się więcej? Koniecznie odwiedź naszą stronę:
https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne

???? 71/332 36 70
???? szkolenia@dcp.wroclaw.pl

Przypominamy, że ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! ????


Podobne ogłoszenia w tej kategorii
Zapisz się na nasz darmowy newsletter i bądź na bieżąco:
Polityka prywatności najnowsze ogłoszenia
Reklama