Zaawansowane
Ogłoszenie

Kadry-płace w pigułce

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Jak ma na nazwisko były polski skoczek narciarski Adam M.? Napisz nazwisko z polskimi znakami
Odpowiedź na powyższe pytanie:

Cena: 640,00 PLN
Województwo: cały kraj
Firma: joanna
Powiat: cały kraj
Miasto: Krakow
E-mail: biuro@kursywkrakowie.pl
Telefon: 537377770
   
nr. ogłoszenia 24218
dodano: 2018.07.13
ważne do: 2018.09.11
wyświetleń: 61

Szczegóły oferty:

WEEKENDOWY ZAJĘCIA: SOBOTA-NIEDZIELA CO WEEKEND OD 9.00 DO 15.00 
13.10.2018 - 21.10.2018
32h (1h=45min) 640zł

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.
      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO O TERMINIE WPŁATY OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?
Kurs adresowany jest do osób pragnących zapoznać się z tematyką kadr i płac od podstaw. Skierowany jest do osób pragnących zdobyć podstawową wiedzę pozwalającą na prowadzenie kadr i płac małych i średnich firm.
CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:
Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:                                                                           
 • Zna prawo pracy                                                                                                          
 • Zna zasady wyliczania urlopów pracowniczych                                                              
 • Zna przepisy o czasie pracy                                                                              
 • Zna tematykę związaną z wyliczaniem wynagrodzenia chorobowego        
                   
Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:                                                               
 • Potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą                             
 • Potrafi wyliczać wynagrodzenia                                               
 • Potrafi wypełniać dokumenty ZUS (zgłoszeniowe i rozliczeniowe) w programie Płatnik                 
 • Potrafi dokonać zmiany w dokumentach i korekty w programie Płatnik              
 • Potrafi wprowadzać dane pracowników, naliczać wynagrodzenia, tworzyć dokumenty pracownicze oraz przygotowywać pliki KEDU w programie Optima Płace i Kadry
WYMAGANIA:
Wiedza i umiejętności: elementarna wiedza ekonomiczna, z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:
Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników: 8 h
 • Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
 • Podstawa wymiaru ubezpieczeń
 • Wyliczanie umowy o pracę
 • Sporządzanie listy płac
 • Wyliczanie umów zleceń
 • Wyliczanie umów o dzieło
Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego : 3 h
 • Zasady rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym
 • Deklaracje zgłoszeniowe ZFA, ZPA, ZZA, ZUA
 • Deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA
 • Deklaracje PIT4R i PIT 11
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej: 1 h
 • Obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej
 • Akta osobowe
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop: 2 h
 • Zasady udzielania urlopów pracowniczych i innych zwolnień od pracy
 • Sposób obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego: 2 h
 • Zasady przysługiwania wynagrodzenie za czas choroby i zasiłku chorobowego
 • Sposób obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego 
Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 8 h
 • Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
 • Kartoteka płatnika
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych
 • Kartoteka ubezpieczonego
 • Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – druki ZUA, ZZA, ZCZA
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych - RZA, RCA, RSA, DRA
 • Korekty dokumentów zgłoszeniowych - ZUA, ZIUA
 • Korekty dokumentów rozliczeniowych
 • Tworzenie zestawu i wysłanie dokumentów
Zajęcia komputerowe: OPTIMA Płace i Kadry: 8 h
 • Założenie nowej bazy danych
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Dodawanie nowego pracownika
 • Dodatkowe dane kadrowe
 • Dodatki do wynagrodzeń (premia, dodatek funkcyjny)
 • Historia zatrudnienia
 • Historia wykształcenia
 • Limity nieobecności
 • Nieobecności(urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, wynagrodzenia chorobowe)
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Aktualizacja danych pracownika
 • Umowy cywilno-prawne(umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie wypłat
 • Sporządzanie wydruków kadrowych i płacowych
 
KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:
 • materiały szkoleniowe oraz wersję demonstracyjną systemu Optima na płycie CD
 • serwis kawowy
WARUNKI NAUKI:
 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem
WYKŁADOWCY:
Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na co dzień pracujący w działach kadr i płac dużych firm.
MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ:
Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy 
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:
 
Płatność za szkolenie jednorazowo w dniu rozpoczęcia szkolenia gotówką.
  
CO SŁUCHACZ OTRZYMUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
 • certyfikat Pracownika ds. osobowych kod zawodu: 441501 oraz Pracownika obsługi płacowej kod zawodu: 431301
 • certyfikat znajomości OPTIMY Płace i Kadry - wydawany przez producenta programu
 
Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.
GWARANCJA SATYSFAKCJI:
U nas nie stracisz zajęć– bezpłatnie odrabiasz je w innym terminie. 
Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, napisz do nas e-mail na adres: biuro@kursywkrakowie.pl  co najmniej dwa dni przed planowaną nieobecnością. Brak informacji lub nieprzyjście na zajęcia skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrabiania zajęć.
Firma zaproponuje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, zaproponowany termin należy potwierdzić najpóźniej na dwa dni przed, aby nie blokować możliwości odrobienia innym osobom. Nieuczestnictwo w odrabianych zajęciach skutkuje brakiem możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.
Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję.


Podobne ogłoszenia w tej kategorii
Zapisz się na nasz darmowy newsletter i bądź na bieżąco:
Polityka prywatności najnowsze ogłoszenia
Reklama
Zareklamuj się