Zaawansowane
Ogłoszenie

Przedsiębiorczość - zakładanie i prowadzenie małej firmy - 48h

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Stolica województwa małopolskiego. Wpisz nazwę miasta z polskimi znakami.
Odpowiedź na powyższe pytanie:

Cena: 800,00 PLN
Województwo: małopolskie
Firma: joanna
Powiat: m. Kraków
Miasto: Krakow
E-mail: biuro@kursywkrakowie.pl
Telefon: 537377770
   
nr. ogłoszenia 24214
dodano: 2018.07.13
ważne do: 2018.09.11
wyświetleń: 34

Szczegóły oferty:

WIECZOROWY - ZAJĘCIA: WTOREK, CZWARTEK I PIĄTEK OD 17.30 DO 20.30
01.10.2018 - 26.10.2018
48h (1h=45minut)800zł

WEEKENDOWY - ZAJĘCIA: SOBOTA I NIEDZIELA CO DRUGI WEEKEND OD 9:00 DO 15:00 
DATY ZJAZDÓW:
13-14 PAŻDZIERNIKA
27-28 PAŻDZIERNIKA
10-11 LISTOPADA
13.10.2018 - 11.11.2018
48h (1h=45min)
800zł
ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS, PROSIMY O PRZESŁANIE MAILOWO LUB PRZEKAZANIE TELEFONICZNIE DANYCH KONTAKTOWYCH: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ PODANIE NAZWY I TERMINU KURSU NA KTÓRY DOKONYWANY JEST ZAPIS.
      BARDZO PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE NIE WPŁACANIE ZALICZEK, POINFORMUJEMY PAŃSTWA MAILOWO O TERMINIE WPŁATY OPŁATY REZERWACYJNEJ. 

DLA KOGO?
Kurs skierowany jest do osób nie mających wcześniej styczności z księgowością. Kurs adresowany jest do osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz osób pragnących zdobyć wiedzę pozwalającą prowadzić księgowość oraz płace małych i średnich firm.

CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU:
 Absolwent szkolenia w zakresie wiedzy:
 •   Zna procedurę zakładania firmy
 •   Zna różnice między formami prawno-organizacyjnymi  prowadzenia działalności gospodarczej
 •   Zna zasady sporządzania dokumentów księgowych
 •   Zna rodzaje prowadzenia księgowości małych i średnich firm
 •   Zna rodzaje składek ubezpieczeniowych
 
  Absolwent szkolenia w zakresie umiejętności:
 •   Potrafi zarejestrować jednoosobowa działalność gospodarczą
 •   Potrafi wypełnić rachunek, fakturę, fakturę korygującą, notę korygującą
 •   Potrafi wypełnić dokumenty zusowskie zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe papierowo i w programie Płatnik
 •   Potrafi wyliczyć podatek na zasadach ogólnych i podatek liniowy
 •   Potrafi wypełnić deklaracje podatkowe
 •   Potrafi założyć firmę, wprowadzić dokumenty księgowe ( rachunki, faktury, listy płac, itd.) sporządzić deklaracje podatkowe w programie księgowym Optima Księga Podatkowa oraz Symfonia Mała Księgowość
WYMAGANIA:
Wiedza i umiejętności: elementarna wiedza ekonomiczna, z informatyki - podstawowa umiejętność obsługi komputera. Istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz predyspozycje do działania na liczbach. Stan zdrowia umożliwiający pracę na komputerze /wymagania od uczestników w zakresie zdrowotnym nie różnią się od wymagań potrzebnych do nauki w szkole uczącej zawodów w zbliżonych kierunkach/.

PROGRAM:
Funkcjonowanie firmy: 1h
 • Formy prawne przedsiębiorstw
 • Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw i różne sposoby rozliczania
 
Zakładanie działalności gospodarczej: 4h
 • Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy
 • Obowiązki związane z zakładaniem działalności gospodarczej
 • Wypełnianie dokumentów związanych z rejestracją działalności gospodarczej
 
Dokumenty księgowe: 1h
 • Rodzaje dokumentów księgowych
 • Elementy dokumentu księgowego
 • Sporządzanie dokumentów księgowych
 
Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników: 4h
 • Sporządzanie listy płac
 • Wyliczanie umów zleceń
 • Wyliczanie umów o dzieło
 
Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego: 4h
 • Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
 • Podstawa wymiaru ubezpieczeń
 • Zasady rozliczeń z ZUS
 • Deklaracje zgłoszeniowe  ZZA, ZUA
 • Deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA
 • Kartoteka przychodów pracownika
 • Deklaracje PIT4R i PIT 11
 
Zobowiązania podatkowe-podatek od wartości dodanej (VAT): 2h
 • Pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji. Deklaracja VAT-R
 • Ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego
 • Czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania
 • Ewidencja dla celów podatku VAT
 • Rejestr sprzedaży
 • Rejestr zakupów
 
Zobowiązania podatkowe-podatek od osób fizycznych Podatkowa księga PKPiR: 8h
 • Rodzaje dokumentów księgowych oraz ich ewidencja w podatkowej książce przychodów i rozchodów
 • Dokumenty zakupu i sprzedaży
 • Dokumenty wewnętrzne
 • Sposób prowadzenia ewidencji księgowej
 • Kolumny PKPiR
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek progresywny
 • Podatek liniowy
 • Zamkniecie miesiąca
 • Zamknięcie roku
 • Ewidencja obrotu magazynowego w PKPiR – okresowe ustalanie stanu zapasów
 • Zamknięcie okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem inwentaryzacji
 
Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 8h
 • Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
 • Kartoteka płatnika
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych
 • Kartoteka ubezpieczonego
 • Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych  druki ZUA, ZZA, 
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych - RZA, RCA, DRA
 
Zajęcia komputerowe: OPTIMA Księga Podatkowa: 16h 
 • Zakładanie nowej bazy danych
 • Omówienie konfiguracji firmy
 • Wprowadzenie banków, urzędów, właścicieli
 • Wprowadzenie kontrahentów
 • Definiowanie rejestrów kasowo-bankowych
 • Dodawanie nowych rejestrów kasowo-bankowych
 • Definiowanie nowych rejestrów VAT
 • Księgowanie faktur zakupowych FVZ i FVS do rejestrów
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7
 • Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do KPiR
 • Zapisy bezpośrednie w KPiR
 • Rozliczanie samochodów
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja środków trwałych
 • Naliczanie amortyzacji oraz sporządzanie dokumentów OT i LT
 • Zatrudnianie pracowników na umowę o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie listy płac
 • Naliczanie wypłat
 • Sporządzanie wydruków
 
KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:
 • materiały szkoleniowe 
 • serwis kawowy
WARUNKI NAUKI:
 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem
WYKŁADOWCY:
Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.
MIEJSCE I CZAS PROWADZENIA ZAJĘĆ:
Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie firmy 
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatność za szkolenie jednorazowo w dniu rozpoczęcia szkolenia gotówką.
 
CO SŁUCHACZ UZYSKUJE PO UKOŃCZENIU KURSU ?
 • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu w języku polskim oraz angielskim
Wszystkie zaświadczenia wydawane są po uzyskaniu przez kursanta pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego, obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa


Podobne ogłoszenia w tej kategorii
Zapisz się na nasz darmowy newsletter i bądź na bieżąco:
Polityka prywatności najnowsze ogłoszenia
Reklama
Zareklamuj się