Zaawansowane
Ogłoszenie

Controlling Personalny 16h

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Jak ma na nazwisko były polski skoczek narciarski Adam M.? Napisz nazwisko z polskimi znakami
Odpowiedź na powyższe pytanie:

Cena: 800,00 PLN
Województwo: śląskie
Firma: EFFEKT
Powiat: m. Katowice
Miasto: Katowice
Ulica: Staromiejska 6
E-mail: sekretariat@effekt.biz.pl
Telefon: 32 203 41 75
Strona www: www.effekt.biz.pl
Zobacz inne ogłoszenia użytkownika
   
nr. ogłoszenia 14275
dodano: 2017.09.26
ważne do: 2019.04.08
wyświetleń: 24

Szczegóły oferty:

Zapraszamy na szkolenie

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania controllingu jako strategicznego narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto uczestnicy nabędą informacje niezbędne w procesie podejmowania decyzji, koordynowania planów i innych projektów personalnych, sprawowania kontroli oraz w zakresie liczenia wskaźników, ich interpretacji i stosowania benchmarków

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I
1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
2. Idea controllingu HR, jego zakres i funkcje
3. Cykl zarządczy z wykorzystaniem controllingu personalnego
4. Zadania i obowiązki komórek controllingu HR, controllerzy HR i ich zadania
5. Model biznesowy i strategia firmy a strategia HR i jej znaczenie dla organizacji
6. Misja, wizja i strategia firmy punktem wyjścia do strategii ZZL
7. Cele strategiczne HR, programy i inicjatywy HR skierowane na potrzeby biznesu
8. Obszar personalny w zrównoważonej karcie wyników (BSC)
9. Analiza strategiczna obszaru HR- warsztat
10. Obecne oraz przyszłe cele i zadania w najważniejszych obszarach firmy a HR
11. Ocena obecnej strategii personalnej firmy, ocena integracji strategii firmy ze strategią personalną
12. Strategia personalna firmy a rynek pracy, marka organizacji jako pracodawcy
13. Bilans jakości systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
14. Bilans kapitału ludzkiego w organizacji
15. Kadrowa analiza SWOT i wnioskowanie do projektowania strategii ZZL
16. Opracowanie ogólnego zarysu strategii ZZL (wyznaczenie kierunków strategicznych) i projektowanie celów strategicznych
17. Controlling w projektach HR
18. Wyznaczenie inicjatyw ZZL wg. Balanced Score Card i ich biznesowe komunikowanie
19. 10 strategicznych inicjatyw ZZL (niezależnych od organizacji) a projekty HR

DZIEŃ II
20. Wybór najważniejszego projektu do realizacji (rangowanie projektów)
21. Controlling HR w służbie inicjatyw i projektów HR
22. Praca nad efektywnością w Organizacji jako pierwsze kluczowe zadanie strategiczne ZZL
23. Główne bariery efektywności i przedsiębiorczości wśród organizacji i pracowników
24. Model HPI jako podstawa zwiększania efektywności
25. Systemowe zarządzanie efektywnością pracy
26. Zarządzanie kadrą kluczową i talentami w organizacji jako drugie kluczowe zadanie strategiczne ZZL
27. Faktyczne możliwości realizacji strategii – kompetencje strategiczne menedżerów i pracowników
28. Przewagi konkurencyjne wynikające z potencjału kadrowego, przedsiębiorcze organizacje i pracownicy
29. Systemowe zarządzanie potencjałem pracowników
30. Kształtowanie wartości organizacyjnych i kultury organizacyjnej jako trzecie kluczowe zadanie strategiczne ZZL
31. Kultura organizacyjna i wartości organizacyjne a konkurencyjność firmy
32. Modele kultury organizacyjnej i zestawy – jak kultura może wspierać strategię
33. Systemowe diagnozowanie kultury organizacyjnej wraz z przydatnymi narzędziami
34. Podstawowe wskaźniki controllingu strategicznego HR a karta wskaźników strategicznych w HR
35. Struktura kosztów pracy – ujęcie HR, księgowe i controlingowe (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
36. Struktura przychodów z pracy – ujęcie HR, księgowe i controlingowe (podobieństwa, różnice, zastosowanie)
37. Badanie efektywności poprzez pryzmat stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (wskaźnik Human Capital ROI) oraz innych wskaźników rentowności zatrudnienia – koncepcja i zastosowanie
38. Benchmarki stopy zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz:
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 Sierpnia 2017r., w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)
2. Certyfikat o ukończeniu szkolenia zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 Maja 2014r. w sprawie poszczególnych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2013r. poz. 667)

W cenie szkolenia zapewniamy Państwu:
Materiały szkoleniowe, oraz serwis kawowy

Jak najszybciej zadzwoń lub napisz do Nas!
Więcej informacji na naszej str internetowej www


Podobne ogłoszenia w tej kategorii
Zapisz się na nasz darmowy newsletter i bądź na bieżąco:
Polityka prywatności najnowsze ogłoszenia
Reklama